Nauczyciele
język polski mgr Agnieszka Matynia, mgr Maria Nowińska, mgr Edyta Pełka – Pal, mgr Bożena Prokopczyk, mgr Anna Tamioła, mgr Anna Krawczyk, mgr Anna Janowiecka
język angielski mgr Krzysztof Kacperski, mgr Agnieszka Rejczak, p. Dominik Szymczyk
język niemiecki mgr Monika Drzazga, mgr Dorota Głogowska, mgr Monika Kumor
historia mgr Anna Jedlińska, mgr Artur Papis, mgr Tomasz Świerczyński
wos mgr Artur Papis
sztuka mgr Anna Kozłowska, mgr Karol Sionek
religia mgr Marek Dereń, mgr Dorota Górska, mgr Katarzyna Madej, ks. dr Dariusz Pater
wdż mgr Ewa Dubeltowicz
matematyka mgr Barbara Gruchot, mgr Bogumiła Karbownik, mgr Bożena Jaszczura, mgr Dorota Stadnik, mgr Elżbieta Sycz
fizyka mgr Bożena Jaszczura, mgr Agata Kubała
chemia mgr Elżbieta Bomba, mgr Anita Kacperska
geografia mgr Piotr Nowak, mgr Czesław Ziemniak
biologia mgr Anna Kozłowska, mgr Anna Raczkowska
informatyka mgr Jarosław Bartos (z-ca dyr. szkoły), mgr Barbara Gruchot, mgr Katarzyna Wójcik
technika mgr Anna Kozłowska, mgr Katarzyna Wójcik
wf mgr Bożena Adamczyk, mgr Marcin Fidos, mgr Wojciech Norek, mgr Karol Pieszczek, mgr Adam Pałgan (dyrektor szkoły)
biblioteka mgr Bogumiła Pożoga
świetlica mgr Ewa Dubeltowicz, mgr Bożena Prokopczyk, mgr Monika Sobkiewicz
pedagog mgr Agnieszka Osuchowska

fdrdrt